Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
1 Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowej maszyny